مدیریت مالی و حسابداری

معرفی رشته های مدیریت مالی و حسابداری | دانشگاه هایی که این رشته را ارایه میکنند


دانشگاه هایی که رشته مدیریت مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط ارایه میکنند.

کارشناسی

دانشگاه LINTON    کارشناسی حسابداری و مدیریت مالی - مدرک از University of East London

دانشگاه مالتی مدیا (MMU) - کارشناسی BBA  (مدیریت حرفه ای) شاخه های مدیریت مالی، بانکداری و مالی،  و سرویسهای مالی

دانشگاه مالتی مدیا (MMU) - کارشناسی حسابداری، کارشناسی مهندسی مالی

دانشگاه لیمکوکوینگ (Limkokwing) - کارشناسی مدیریت حرفه ای حسابداری

دانشگاه سدایا (UCSI) لیسانس حسابداری

کارشناسی ارشد

دانشگاه مالتی مدیا (MMU) - کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای (MBA) گرایش مدیریت مالی

 


معرفی این رشته

رشته مدیریت مالی در ایران تا قبل از سال 1381به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها برروی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت درآمد. فارغ التحصيلان اين رشته با تسلط به مباحث تئوري مديريت مالی در حوز های مختلفی همچون   سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و   مهندسی مالی(ارایه روشهای نوین مالی )تامین مالی و اعتباری   می تواند در   پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت   مالی ( در مفهوم جدید آن ) و معاونت   سرمایه گذاری   و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد.

رشته حسابداري نیز از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد. به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند. همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.

فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:

  • حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
  • حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
  • حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
  •  حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.
  • حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .
  • حسابداري بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها .
  • حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.
  • حسابرسیgo to Rss